Fakturist 3 za Windows 7/8/10/11  
preuzmite besplatnu demo verzijukupite licencu on-linekontaktirajte nas e-mailom
Fakturist 3 za Windows 7/8/10/11


Novosti

Nakon 2 godine razvoja, sa zadovoljstvom Vas obaviještavamo da je izašla nova verzija FAKTURIST 3 !
Zahvaljujemo svim korisnicima Fakturista 2 na korištenju programa, na strpljenju i na ukazanom povjerenju.

Fakturist 2 se više neće nadograđivati, pa molimo sve korisnike Fakturista 2 da se prebace na Fakturist 3, najkasnije do 1.7.2022. kada se očekuju nove zakonske promjene vezane za izgled računa (cijene u kunama i eurima).

Nije moguća nadogradnja Fakturista 2 na Fakturist 3. Fakturist 3 je zaseban program koji radi neovisno od Fakturista 2. Fakturist 3 ima vlastitu bazu podataka koja je drugačijeg tipa od baze Fakturista 2.

Fakturist 3 se mora instalirati u zasebnu mapu. Fakturist 2 može ostati instaliran na Vašem računalu. Ne morate ga deinstalirati. Iz baze Fakturista 2 u bazu Fakturista 3 možete prebaciti kupce, dobavljače i artikle/usluge.Upute za instalaciju programa Fakturist 3:

- pokrenite instalacijsku datoteku fakturist3_instalacija.exe
  (ako Vam browser ne dopušta preuzimanje instalacijske datoteke, kliknite ovdje)
- pročitajte licencni ugovor i čekirajte "Prihvaćam sve uvjete i odredbe licencnog ugovora"
- kliknite na "Nastavi"
- odaberite odredišnu mapu i kliknite na "Instaliraj"
- na Vašem desktopu (radnoj površini) pojavit će se ikona "Fakturist 3"MOLIMO VAS DA SE DRŽITE OVIH UPUTA PRILIKOM PRELASKA IZ Fakturista 2 NA Fakturist 3:


1. Instalirajte Fakturist 3

2. Pokrenite Fakturist 3 i aktivirajte licencu klikom na "Aktivacija licence" i unosom broja Vaše licence (broj licence možete vidjeti u Fakturistu 2 klikom na Pomoć --> O programu)

3. Kliknite na "Postavke" i podesite postavke u skladu s Vašim poslovanjem. Ako fiskalizirate račune, kliknite na "Odaberi" pored polja "Certifikat za fiskalizaciju", odaberite Vaš fiskalni certifikat, unesite lozinku certifikata, i čekirajte opciju "Automatski fiskaliziraj račun nakon unosa".

4. Kliknite na Šifrarnici --> Operateri, i unesite operatere.

5. Kliknite na Šifrarnici --> Poslovni prostori, i unesite istu oznaku posl.prostora i napl.uređaja kakvu ste imali u Fakturistu 2.
Npr. ako ste u Fakturistu 2 imali oznaku posl.prostora POSL1 i oznaku napl.uređaja 1, onda u Fakturistu 3 kliknite na Šifrarnici --> Poslovni prostori, odaberite defaultni posl.prostor P1, kliknite na "Izmjena" i unesite POSL1 u polje "Oznaka posl.prostora" i unesite 1 u polje "Oznaka napl.uređaja".

6. Izvezite kupce, dobavljače i artikle/usluge iz Fakturista 2 i uvezite ih u Fakturist 3:

U Fakturistu 2 kliknite na Postavke --> Export --> Kupci (u gornjem izborniku), kako biste exportirali kupce u datoteku kupci.txt, zatim kliknite na Postavke --> Export --> Dobavljači, kako biste exportirali dobavljače u datoteku dobavljaci.txt, te kliknite na Postavke --> Export --> Proizvodi/usluge, kako biste exportirali artikle/usluge u datoteku proizvodi.txt.

U Fakturistu 3 kliknite na Postavke --> Uvoz podataka --> Kupci --> Odaberi TXT datoteku..., odaberite datoteku kupci.txt i kliknite na "Uvezi", zatim kliknite na Postavke --> Uvoz podataka --> Dobavljači --> Odaberi TXT datoteku..., odaberite datoteku dobavljaci.txt i kliknite na "Uvezi", te kliknite na Postavke --> Uvoz podataka --> Artikli/usluge --> Odaberi TXT datoteku..., odaberite datoteku proizvodi.txt i kliknite na "Uvezi".
Ako imate veliki broj artikala, uvoz može potrajati nekoliko minuta, pa Vas molimo za strpljenje (nemojte ništa raditi na računalu dok traje uvoz!)

Nakon završetka uvoza artikala, automatski će se kreirati dokument "Početno stanje". Ako ste u Fakturistu 2 imali na stanju artikle u VP i MP skladištu, onda će Vam se u Fakturistu 3 nakon uvoza artikala, automatski kreirati dva dokumenta "Početno stanje" (jedan za VP skladište i jedan za MP skladište). Možete ih vidjeti klikom na Dokumenti --> Početna stanja, gdje ih možete ispisati i snimiti u PDF po potrebi.

7. Prilikom unosa prvog izlaznog računa u Fakturistu 3, unesite odgovarajući broj računa u polje "Broj računa". Ako Vam je npr. u Fakturistu 2 zadnji račun bio 15/P1/1, onda u Fakturistu 3 u prozoru za unos novog računa, u polje "Broj računa" unesite 16. Sljedeće brojeve (17, 18, ...) će program dodijeljivati automatski.


To je sve! Želimo Vam ugodan rad u Fakturistu 3! Ako imate bilo kakvih pitanja ili sugestija, molimo Vas da pošaljete upit na email! Hvala!
Što je novo u Fakturistu 3 u odnosu na Fakturist 2?

 • mogućnost obračuna poreza na potrošnju
 • mogućnost obračuna povratne naknade
 • program ne radi automatski primku-kalkulaciju nakon unosa ul.računa
 • moguće je najprije napraviti primku-kalkulaciju, a nakon toga ulazni račun
 • moguće je napraviti više primki-kalkulacija na osnovu jednog ulaznog računa
 • u primki-kalkulaciji je moguće unositi količinu na 3 decimale
 • za spremanje dokumenata u pdf format, više nije potreban pdfcreator
 • novo sučelje "Prodaja" za jednostavniji i pregledniji unos artikala/usluga u košaricu, naročito u maloprodaji; nakon što napunite košaricu kliknite na "Novi VP račun" ili "Novi MP račun", nakon čega se otvara prozor za unos novog računa, s automatski ispunjenim stavkama, gdje samo trebate odabrati način plaćanja i kliknuti "Spremi". Nakon klika na "Spremi", košarica se automatski prazni, a račun se automatski ispisuje ako je u programskim postavkama čekiran automatski ispis nakon unosa. Ako nije, u sučelju "Prodaja" je potrebno kliknuti na gumb "Ispis zadnjeg računa". Zadnji uneseni račun može se stornirati klikom na gumb "Storniranje zadnjeg računa".
 • alatna traka za brzi pristup najvažnijim dijelovima programa
 • prilagodljivost programa svim rezolucijama
 • mogućnost print previewa (pregleda) dokumenta za vrijeme izrade dokumenta (prije klika na "Spremi")
 • novo sučelje "Skladišta" s mogućnošću pregleda stanja željenog skladišta za željeni datum/vrijeme
 • mogućnost definiranja neograničenog broja skladišta
 • moguće vrste skladišta: veleprodajno skladište, maloprodajno skladište, skladište materijala, skladište gotovih proizvoda, komisijsko skladište
 • mogućnost definiranja neograničenog broja poslovnih prostora / naplatnih uređaja
 • mogućnost definiranja normativa za vlastite proizvode
 • mogućnost izrade servisnih i proizvodnih radnih naloga
 • status radnog naloga: zatvoren/otvoren
 • mogućnost izrade izdatnica na osnovu radnog naloga
 • zatvaranjem proizvodnog radnog naloga gotovi proizvod se zaprima na odabrano skladište
 • zatvoreni radni nalog nije moguće mijenjati/brisati
 • mogućnost izrade ponude/računa na osnovu zatvorenog radnog naloga
 • mogućnost izrade sastavnica (sastavnica sa izlaznog skladišta uzima dijelove koji su potrebni za montažu, a gotove proizvode vraća na ulazno skladište. Izlazno i ulazno skladište mogu biti isto skladište. Promjene na zalihama roba (smanjenje utrošenih dijelova i povećanje načinjenih proizvoda), automatski se evidentiraju na skladištu. Sastavnica je namijenjena onim korisnicima koji dijelove prodaju kao krajnji proizvod, a ponekad od njih sastavljaju novi proizvod, npr sastavljanje računala od komponenti koje također mogu biti i same predmet prodaje. U dokument sastavnica prvo se upisuje podatak o novom proizvodu koji se sastavlja, a zatim se u tablicu unose podaci o dijelovima od kojih je sastavljen taj proizvod. Obračun nabavne vrijednosti gotovog proizvoda vrši se tako da se za njegovu nabavnu vrijednost uzima suma nabavnih vrijednosti svih ugrađenih dijelova. Prilikom montaže, moguće je povećati nabavnu vrijednost proizvoda za dodatne zavisne troškove. Automatski knjiži: ulaz gotovog proizvoda na ulazno skladište, izlaz ugrađenih dijelova sa izlaznog skladišta)
 • mogućnost izrade dokumenata Početno stanje, Inventurna lista, Inventurni višak, Inventurni manjak
 • Početno stanje - koristi se za unos početnog stanja skladišta
 • Inventurna lista - Nakon što upišete datum inventure, program će automatski učitati stanje svih roba na zadani dan, te će odmah izvršiti izračun njezine vrijednosti. U stupcu 'Stvarno stanje', program će automatski prenijeti vrijednost knjigovodstvenog stanja za sve one robe čija je zaliha veća od nule. Za robe čija je zaliha negativna, u stupcu 'Stvarno stanje', program će automatski postaviti stanje zaliha na 0. Ukoliko se stvarno stanje robe razlikuje od učitanih podataka, u tabeli artikala potrebno je u polju 'stvarno stanje' izvršiti promjenu količine robe, tako da se upiše stvarno utvrđena količina. Dokument Inventura ne vrši nikakva knjiženja u knjigu popisa, nego samo utvrđuje razliku između knjigovodstvenog i stvarnog stanja. Za knjiženje viškova i manjkova, potrebno je upotrijebiti dokumente 'Inventurni višak' odnosno 'Inventurni manjak'. Navedeni dokumenti obračun viška, manjka rade isključivo na temelju prethodno napravljenih inventurnih lista.
 • Inventurni višak - dokument za knjiženje viškova utvrđenih inventurnim listama Da biste mogli koristiti dokument Inventurni višak, potrebno je da prvo dokumentom 'Inventurna lista' utvrdite stvarno stanje roba i razliku od knjigovodstvenog stanja. Nakon toga, dokument Inventurni višak automatski iz dokumenta Inventurna lista učitava sve artikle koji su iskazali višak po inventuri i vrši njegovo knjiženje u knjigu popisa, s istovremenim iskazivanjem viška u karticama artikala. Da biste učitali podatke o višku, potrebno je odabrati Inventurnu listu, nakon čega će program automatski učitati sve artikle iz dokumenta Inventurna lista koji su imali višak. Automatski knjiži: knjigu popisa, povećanje zaduženja trgovine
 • Inventurni manjak - dokument za knjiženje manjkova utvrđenih inventurnim listama Da biste mogli koristiti dokument Inventurni manjak, potrebno je da prvo dokumentom 'Inventurna lista' utvrdite stvarno stanje roba i razliku od knjigovodstvenog stanja. Nakon toga, dokument Inventurni manjak automatski iz dokumenta Inventurna lista učitava sve artikle koji su iskazali manjak po inventuri i vrši njegovo knjiženje u knjigu popisa, s istovremenim iskazivanjem manjka u karticama artikala. Da biste učitali podatke o manjku, potrebno je odabrati Inventurnu listu, nakon čega će program automatski učitati sve artikle iz dokumenata Inventurna lista koji su imali manjak. Automatski knjiži: knjigu popisa, smanjenje zaduženja trgovine

O programu
Download
Cjenik
Uputstva
Česta pitanja
Reference
Komentari
Narudžba
Distributeri
Kontakt


Izdavač:
INFOVISION
Svetice 50
10000 Zagreb
Tel: 097 6052 482
E-mail: info@infovision.hr
Fakturist (c) 2022, All rights reserved