Fakturist 2 za Windows XP/Vista/7/8  
preuzmite besplatnu demo verziju (2 MB)kupite licencu on-linekontaktirajte nas e-mailom
Fakturist 2 za Windows XP/Vista/7/8/10


Nadogradnja

Ovdje možete preuzeti nadogradnju za program Fakturist 2.VAŽNO! Od 9.1.2017. fiskalizacija ne radi u Windowsima XP i Visti, jer je CIS Porezne uprave prešao na novi sigurnosni protokol TLS v1.2 kojeg Windowsi XP i Vista ne podržavaju.
Ako imate Windows 7, morate imati instaliran .NET Framework 4.5 ili viši. Windows 8/10 imaju predinstaliran .NET Framework 4.5. Ako nemate instaliran .NET Framework 4.5 ili viši, Windowsi će Vas upozoriti prilikom fiskalizacije.

Ako prelazite na nove Windowse ili prebacujete Fakturist na novo računalo, ne zaboravite instalirati i root certifikate FinaRootCA.cer i FinaRDCCA2015.cer u Windowse prema ovim uputama.

Ako nemate obvezu fiskaliziranja računa, tj. ako naplatu vršite isključivo putem žiro-računa, tada možete i dalje koristiti Windows XP/Vistu.

Ako želite kupiti Windows 7,8 ili 10 po povoljnoj cijeni, obratite nam se! Svim korisnicima odobravamo popust 50% prilikom kupnje Windowsa 7/8/10!Naziv datotekeVrstaVerzijaVeličina 
fakturist2_upgrade_to_2.3.exeNadogradnja2.x na 2.32 MBPreuzmi
.NET Framework 4.5Instalacija4.51 MBPreuzmi
Upute za nadogradnju programa Fakturist 2:
- ukoliko vam program Fakturist 2 trenutno radi, zatvorite ga (kliknite na X u gornjem desnom kutu prozora programa Fakturist 2)
- pokrenite nadogradnju fakturist2_upgrade_to_2.3.exe
- kliknite na "Nadogradi"
- nakon završetka nadogradnje startajte Fakturist 2
- kliknite na Pomoć --> O programu, i provjerite da li je broj verzije 2.3

Ako Vam je na računalu instalirano više kopija Fakturista 2, nadogradite sve kopije na gore navedeni način (u polje "Odredišna mapa" upišite odgovarajuću mapu).
Npr. ako Vam je Fakturist 2 instaliran u 2 mape (C:\folder1 i C:\folder2), tada pokrenite upgrade, u polje "Odredišna mapa" upišite "C:\folder1" i kliknite na "Nadogradi". Nakon završetka nadogradnje ponovno pokrenite upgrade, u polje "Odredišna mapa" upišite "C:\folder2" i kliknite na "Nadogradi".v2.3:
 • izbačena opcija za prijavu poslovnog prostora, budući da od 1.7.2017. prijave posl.prostora idu isključivo putem servisa ePorezna.
 • izbačeno onemogućavanje unosa novog računa zbog neprijavljenog posl.prostora


v2.2:
 • dodana podrška za novi sigurnosni protokol Porezne uprave (TLS v1.2)
 • dodana mogućnost izrade predračuna/ponude na osnovu radnog naloga
 • dodana mogućnost izrade konačnog računa na osnovu računa za predujam
 • dodan izvještaj "Pregled internih prijenosa"
 • dodana mogućnost ispisa dvojezičnog računa (na engleskom i hrvatskom jeziku)
  (ako prilikom unosa izlaznog računa, u padajućoj listi "Valuta pri ispisu" odaberete stranu valutu (npr. EUR), onda će program prilikom ispisa računa automatski ispisati račun na eng. i hrv. jeziku, a iznose u eurima i kunama)
 • u prozoru za unos ulaznog računa dodana mogućnost povlačenja stavke mišem na željenu poziciju u tablici "Stavke računa"
 • prilikom ispisa računa s prijenosom porezne obveze program automatski na račun stavlja napomenu: "Prijenos porezne obveze (reverse charge)"


v2.1:
 • dodana mogućnost izrade i ispisa radnih naloga (Dokumenti --> Radni nalozi)
 • dodana mogućnost izrade računa na osnovu radnog naloga
 • dodana mogućnost kopiranja radnih naloga i snimanja u PDF formatu
 • u prozoru za unos računa/ponude dodana mogućnost pretraživanja kupaca po OIB-u ili nazivu
 • dodana mogućnost unosa novih načina plaćanja
 • prilikom masovnog ispisa računa dodana mogućnost ispisa samo VP računa ili samo MP računa u odabranom razdoblju


v2.0.9:
 • dodana mogućnost kopiranja računa (unosa novog računa kao kopije postojećeg); u prozoru "Izlazni računi" odaberite račun i kliknite na "Kopiranje računa" ili pritisnite Ctrl+C
 • dodana mogućnost kopiranja ponude (unosa nove ponude kao kopije postojeće); u prozoru "Predračuni/Ponude" odaberite ponudu i kliknite na "Kopiranje ponude" ili pritisnite Ctrl+C
 • dodana mogućnost prijenosa porezne obveze na kupca (ako morate napraviti račun s prijenosom porezne obveze na kupca, tada u prozoru za unos računa na kartici "Stavke računa", nakon što stavite sve proizvode i usluge u stavke, kliknite desnim gumbom miša na bilo koju stavku i onda kliknite na "Prijenos porezne obveze"; na isti način možete raditi i ponude)
 • dodana mogućnost izrade VP ili MP predračuna (vrsta predračuna može se odabrati u prozoru za unos predračuna); na VP predračunu ispisuju se VP cijene, a na MP predračunu MP cijene; na osnovu VP predračuna mogu se raditi samo VP ili MP R-računi, a na osnovu MP predračuna samo MP računi
 • dodana mogućnost unosa računa/ponude dok se nalazite u šifrarniku kupaca (odaberite kupca i kliknite na "Unos računa" ili "Unos ponude")
 • dodana mogućnost povlačenja stavke mišem na željenu poziciju u tablici "Stavke računa" (u prozoru za unos računa) i u tablici "Stavke predračuna" (u prozoru za unos predračuna)
 • u prozoru za unos računa/predračuna dodana mogućnost izmjene podataka o kupcu (gumb "Izmjena" se nalazi ispod padajuće liste "Kupac")
 • u prozoru za unos računa na kartici "Stavke računa" dodana mogućnost unosa šifre prizvoda/usluge u polje "Bar-kod" (ako želite u polje "Bar-kod" upisati šifru umjesto bar-koda, upišite "š" i onda šifru, npr. "š123" i pritisnite ENTER)


v2.0.8:
 • izmijenjen izgled računa i ponuda u skladu s novim Zakonom o PDV-u
 • onemogućena izmjena datuma prilikom unosa novog računa (ako je u postavkama uključena fiskalizacija)
 • u prozoru za unos računa dodana mogućnost unosa roka plaćanja u danima uz automatski izračun datuma dospijeća
 • dodana mogućnost prikaza uk.iznosa marže u prozoru za unos ponude (ispod tablice "Stavke ponude")
 • dodana mogućnost pomicanja stavke gore/dolje u prozoru za unos ponude/računa (opcije "Pomak gore" i "Pomak dolje" se nalaze u kontekstualnom izborniku)
 • u prozoru za unos ulaznog računa (u tablici raspoloživih proizvoda dobavljača) dodana mogućnost prikaza stupca MPC (u tom stupcu su prikazane vaše trenutne prodajne cijene proizvoda; za prikaz tog stupca potrebno je kliknuti desnim gumbom miša na tablicu i odabrati "Prikaži stupac MPC")
 • u prozoru za unos računa dodana mogućnost brze izmjene načina plaćanja na kartici "Stavke računa" (klikom na trenutno odabrani način plaćanja otvara se izbornik u kojem možete odabrati drugi način plaćanja)
 • u prozoru za unos računa dodana mogućnost brze izmjene načina plaćanja na kartici "Stavke računa" pomoću tipkovnice (Ctrl+0 = Novčanice, Ctrl+1 = Ček, Ctrl+2 = Kartica, ... , Ctrl+9 = Transakcijski račun)


v2.0.7:
 • ispravljena greška kod ispisa VP primke-kalkulacije (umjesto broja VP primke-kalkulacije ispisivao se broj ul.računa)
 • ispravljena greška kod ispisa VP računa (umjesto oznake operatera ispisivalo se ime i prezime operatera)
 • u prozoru za unos ponude/računa dodana mogućnost pretraživanja kupaca po OIB-u
 • u prozoru "Izlazni računi" pored gumba "Naplati" dodano polje za unos datuma naplate
 • u prozoru "Ulazni računi" pored gumba "Uplati" dodano polje za unos datuma uplate
 • u programskim postavkama dodana opcija Ispisuj ... kopija računa
 • u programskim postavkama dodana opcija Prikazuj uk.iznos marže u prozoru za unos izlaznog računa (ispod tablice "Stavke računa")
 • dodani načini plaćanja Kartica Maestro, Kartica Visa, Kartica Mastercard, Kartica Amex, Kartica Diners
 • poboljšana kvaliteta ispisa logoa na ponudama/računima
 • dodana mogućnost ispisa knjige popisa za željeno razdoblje (datum od ... do ...)


O programu
Download
Cjenik
Uputstva
Česta pitanja
Reference
Komentari
Narudžba
Distributeri
Kontakt


Izdavač:
T.R.O. KOMPJUTER
E. Kotromanić 7a
23000 Zadar
Tel: 023/314-431
Mob: 098/665-859
E-mail: info@kompjuter.hr
Fakturist (c) 2017, All rights reserved